به گزارش برنا، کنشگران عدالت زیست محیطی اتریشی موسوم به «آلرایس» شکایتی رسمی را در دادگاه لاهه تنظیم کردند و خواستار رسیدگی مراحل قضایی علیه بولسونارو و دولت وی به دلیل اقدامات مرتبط با تاثیر منفی تغییرات اقلیمی در سراسر جهان شدند.

در این متن اعتراضی، رهبر برزیل به راه اندازی کارزاری گسترده متهم شده که نتیجه آن قتل مدافعان محیط زیست و به خطر افتادن جمعیت جهانی به واسطه انتشارات ناشی از جنگل زدایی بوده است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: