به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مسکن مهر تخریب شد، تشت رسوایی آن بر زمین افتاد، صدایش را همه جای دنیا شنیدند ولی حسین شریعتمداری نشنید و پای آن ایستاد، ایستاد تا بگوید همچنان محمود احمدی نژاد، چه با دروغ های آن روزش و چه با دروغ های امروزش، برای کیهان و صاحبانش مهم است، احمدی نژاد مهم است حتی مهمتر از مردم کرمانشاه !

کاش کیهان امروز از ضعف امدادرسانی می نوشت، کاش تیتر یکش گلایه های مردم کرمانشاه بود، کاش از کمبودهای کرمانشاهیان و سرپل ذهابیان می نوشت، کاش از جگر سوخته مردم شیمیایی شده زرده دالاهو می نوشت، کاش از دولت طلبکار رسیدگی می شد ولی نبود هیچکدام از اینها که کیهان کینه و نفرتش را تیتر یک کرد.

اصلا همان دو نفری که نوشتید جان خود را از دست داده اند، اصلا حرفهایی که در فیلم های خبرنگاران منتشر شد دروغ، اصلا مسکن مهر دولت محبوب شریعتمداری عالی، آیا حاج حسین جرات دارد فردا روبروی خانواده آن دو جانباخته مسکن مهر بایستد و بگوید دو نفر کم است؟ جرات دارد در نزدیکی های مسکن مهری که ساکنانش با هزار امید و آرزو داخل آن رفتند تردد کند؟ حاج حسینی که حتی خبرنگار برای پوشش زلزله نفرستاد، آیا می تواند فردا خودش به سرپل ذهاب برود و با مالکان و ساکنان مسکن مهر صحبت کند؟ می تواند با پدری که تولدش فرزندش را در همان مسکن مهر گرفته بود و ناگهان زمین و زمان بر سرش آوار شد از محسنات مسکن مهر بگوید؟ می تواند در چشمان آن پیرمرد و پیرزنی که فکر می کردند آخر عمری سرپناهی امنی پیدا کرده اند بایستد و بگوید مسکن مهر عالی؟ می تواند چشم در چشم مرد و زنی باشد که همه دارایی شان چند تکه طلا بود که آنها را هم فروختند و خرج مسکن مهر کردند بایستد و بگوید این مسکن امن است؟

یک گوشه مهم از خاک کشور و مردمانش اسیر زلزله ای مخرب شده اند، عده ای مخالف نظام و جدایی طلب تلاش می کنند روی خون جانباختگان سوداگری سیاست کنند، عده ای دروغگو با کتمان همه اسناد علمی سعی می کنند با دروغگویی ذهن مردم را با اغتشاش بکشانند، عده ای پیاده روی اربعین را به بهانه زلزله تخریب می کنند و حسین شریعتمداری هم همه اینها را رها می کند و می چسبد به دولت تا تخریبش کند تا اندکی از کینه و نفرتش بکاهد، این همه کینه از کجاست؟ این همه نفرت از چه ناشی می شود؟ کاش شریعتمداری یکبار برای همیشه توضیح دهد!

قصد ورود به موضوع ویرانی مسکن مهر را نداشتیم، نمی خواستیم در این روزها که مردم ایران داغدار کرمانشاهشان هستند غیر از روایت دردمندی کرمانشاهیان و امداد رسانی مردم و دولت و سپاه و بسیج و ارتش چیز دیگری بنویسم، از این به بعد هم تا عادی شدن شرایط برای مردم کرمانشاه سکوت خواهیم کرد ولی پس از آن در مورد مسکن مهری که احمدی نژاد و شریعتمداری دفاع می کنند چند گزارش خواندنی و مستند منتشر می کنیم تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.