به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۴ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب کردند: سازمان آموزش فنی-حرفه‌ای کشور مکلف است راسا یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت کند و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و یا تاسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مراکز فنی- حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌ها لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت کمک هزینه این افراد را پرداخت کند.

همچنین این سازمان مکلف است به منظور تامین کیفیت و بازدهی آموزش‌های فنی-حرفه‌ای افراد دارای معلولیت با اخذ مشاوره‌های تخصصی سازمان و سازمان  آموزش و پرورش استثنایی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارتهای فنی وحرفه‌ای کارآموزان دارای معلولیت را تنظیم و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ کنند.

براساس ماده ۱۶ این لایحه روسای سازمان‌های بهزیستی این استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان عضو شرکت کنند.

براساس تبصره این ماده به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت کند.