به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از«اسپوتنیک»، تحلیل گران نظامی آمریکایی معتقدند سوخو 35 مسلما در سطح جنگنده های غربی نسل چهارم قرار دارد اما توانایی آن برای مقابله با هواپیما های نسل پنجم از جمله اف 22 و اف 35 را زیر علامت سوال قرار می دهند.

نشنال اینترست ضمن صحبت درباره امکانات سوخو 35 برای شرکت در نبردهای نزدیک و دور با هواپیما های دشمن به سرعت زیاد، دستگاه های پیشرفته جنگ الکترونیک ،تسلیحات نیرومند و قابلیت مانوردهی آن اشاره می کند.

این نشریه خاطرنشان می سازد که اف 35 در رابطه با سرعت زیاد و قابلیت مانوردهی سوخو 35 با مشکلات زیادی در نبرد نزدیک با آن روبرو خواهد شد اما فقط در جریان نبرد واقعی معلوم خواهد گردید که کدامیک از آنها برتر است.