به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «محمود احمدی نژاد»، رئیس جمهور پیشین، به همراه جمعی از هوادارانش در دادگاه بقایی حاضر شد.

پس از حضور احمدی نژاد، درهای دادگاه بسته شد و احمدی نژاد در جلوی در ورودی دادگاه سخنرانی کرد.

احمدی نژاد در سخنانش به اقدامات قوه قضاییه انتقاد کرد.

مشایی و جوانفکر نیز بقایی را امروز همراهی کردند.