«محمد تقی فاضل میبدی»، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه  علمیه قم، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، درباره فلسفه نماز جمعه اظهار کرد: فلسفه وجودی نماز جمعه برای دو چیز است، یکی وحدت مسلمانان و دوم آگاه کردن آنها از وضع جامعه. متاسفانه در کشور ما بعد از مرحوم طالقانی و هاشمی رفسنجانی و امثال ذلک کسی نبوده که این دو فلسفه نماز جمعه را به درستی ادا کند و تریبون نمازجمعه تبدیل به سخنگوی یک جریان خاص شد و اینها شان نمازجمعه را پایین آورد.

او با بیان اینکه "رویکرد و تغییرات جدید در ستاد نماز جمعه قابل تقدیر است" تصریح کرد: ما امیدواریم که ستاد نماز جمعه تغییر رویکرد داده و دیدگاهش نسبت به گذشت تغییر یافته باشد.

استاد دانشگاه مفید اضافه کرد: اخیرا امام جمعه منصوب در تبریز که فرد محترمی است و مردم به او اقبال دارند، کارهای خوبی انجام داده است، این رویه را همه می پسندند. انشاالله که در تهران هم در راستای همین مسیر دست به چنین اقدامی زده شود. تهران قطعا مهم تر از شهرهای دیگر است چرا که تمرکز خاصی روی آن به ویژه از سوی رسانه های داخلی و خارجی وجود دارد.

میبدی در پایان تاکید کرد: دید من درباره انتصاب آقای ابوترابی فرد مثبت است چراکه قالب خطبای ما به مسائل روز آشنا نیستند اما به نظرم آقای ابوترابی فرد می تواند تاحدی این مسئله را تغییر دهد.

خبرنگار: امید عبدالوهابی