به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در پی پیشنهاد نامگذاری ساختمان شماره ۲ شورای شهر تهران به نام «سعید حجاریان»، وی از اعضای شورای شهر خواست این تصمیم را از دستور کار خارج کنند.

عضو اسبق شورای شهر تهران که در مقابل این ساختمان ترور شد در این نامه نوشته است:

دوستان محترم شورای شهر تهران

با تشکر از حسن ظن شما نسبت به خودم، خواهشمند است موضوع نام‌گذاری مکانی از شهر به‌نام اینجانب را از دستور کار خارج نمایید. این امر حاشیه‌هایی را علیه شورا به دنبال خواهد داشت؛ ضمناً این ناچیز بسیار کمتر از آن است که جز نامی بر گوری به ‌نامش ثبت شود.

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است/ چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر/ که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند/جماران

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: