به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «غلامعلی خوشرو»،  سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، گفت: نوروز پایدارترین و فراگیرترین سنت در فرهنگ ایرانی است و در نوروز خانواده‌ها و دوستان به دیدار هم می روند تا با سال رفته خداحافظی و برای سال آینده آرزوی خوشبختی کنند.

خوشرو در مراسم جشن روز بین المللی نوروز در سازمان ملل با اشاره به اهمیت فرهنگی بهار و بهره مندی شعرا و حکیمان زبان و ادبیات فارسی از این فصل دل انگیز برای بیان موضوعات اجتماعی و اخلاقی افزود: ادب شناسان بر این باورند که در طول تاریخ ایران، ظرفیت عظیم و شگرف هنری ایرانیان در شعر تجلی کامل یافته است و ادبیات بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی است.

وی با اشاره به این بیت خواجه شیراز که می گوید " زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی؛ از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افرازی" تصریح کرد: حافظ نسیم نوروزی را همچون نفس مسیح حیات آفرین می داند.

خوشرو اضافه کرد: برای حافظ شیرازی، حیات بهاری، حیاتی‌ست که صفات اهریمی نظیر خودخواهی، زراندوزی، زورگویی و اختلاف افکنی را نابود می کند و فرشته صلح و دوستی و نشاط و روشنایی را به ارمغان می آورد.

وی گفت: فرهنگ ایرانی، فرهنگ صلح و دوستی و مقاومت است و این فرهنگ در طول هزاره ها در جهان طنین داشته است و به گفته حافظ، فرهنگ ایرانی، فرهنگ بهار است که نه به زور بلکه با مهربانی بر جهان پرتو افکنده است، به خصوص که آنجا می گوید: "ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته‌ایم، ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده‌ایم".