به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، پس از چند روز بی‌خبری از سعید مرتضوی که در پرونده فاجعه کهریزک به دو سال حبس محکوم شده بود، هما فلاح تفتی، همسر سعید مرتضوی به اعتمادآنلاین گفت همسرش در تهران است.

او اعلام کرد که سعید مرتضوی به دنبال اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.

 اما ماده 477چیست؟

ماده 477 «درصورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره ازهریک ازمراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد،با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوانعالی ارسال تادر شعبی خاص که توسط وی تخصیص می‌ابد رسیدگی و أی قطعی صادر نماید».