به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دومین نشست سه جانبه هماهنگی هیات های کشورهای ضامن روند آستانه با مشارکت حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی، الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه و سدات اونال معاون وزیر خارجه ترکیه و هیات های همراه برگزار شد.

مذاکره کنندگان ارشد سه کشور ضامن روند آستانه در این نشست، پیش نویس بیانیه پایانی نهمین کنفرانس بین المللی صلح سوریه را نهایی کرده، زمان و مکان برگزاری جلسه سوم کارگروه ویژه تبادل بازداشت شدگان و مفقودین و اجلاس بعدی کنفرانس بین المللی آستانه را مشخص کردند.