به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمود عباسی»، رییس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، گفت: دو تن از محکومان ایرانی که سالها دوران محکومیت خود را در زندانهای تایلند سپری می کردند در چارچوب همکاری های حقوقی و قضایی بین دو کشور به مقامات کشورمان تحویل و برای گذرانیدن ادامه دوران محکومیتشان روانه زندان ها شدند.