به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین با گفتن جملۀ " هر کشوی حق دفاع از خود را دارد" بار دیگر تلویحاً اسرائیل را به رسمیت شناخت.

وزیر خارجه بحرین در شبکه تویتر نوشت: "من مخالف مداخلۀ ایران در منطقه و اهداف معلومش هستم  و آنها (ایرانی) گویی هیچ کاری بجز دشمنی با اسرائیل ندارند. هر کشوری حق مقابله با خطرات ایران را دارد".

این سخنان وزیر امور خارجه بحرین به رسمیت شناختن تلویحی اسرائیل محسوب شده است زیرا از کلمۀ "کشور" برای اشاره به اسرائیل استفاده کرده و اسرائیل را یک رژیم اشغالگر نخوانده است بلکه کشوری دانسته است که حق دفاع از خود را دارد.