به گزارش گروه خبر خبرگزار برنا، پلیس فرانسه می‌گوید یک مرد مسلح در مرکز شهر پاریس دو نفر دیگر را گروگان گرفته است.

افسران پلیس فرانسه در صحنه وارد شدند، عملیات ویژه در حال انجام است. در حالی که معلوم نیست چه اتفاقی علت گرونگانگیری و حمله مهاجم شده است.

به گفته ایستگاه رادیویی فرانسه بلئو، در میان گروگان ها یک زن باردار وجود دارد. همچنین گزارش شده است که مهاجم خواستار ارتباط برقرار کردن با سفارت ایران بوده است.

پلیس اعلام کرده است که این مهاجم ایرانی تبار بوده است و خواستار تماس با شخص سفیر شده است.