به گزارش گ‌روه بین الملل خبرگزاری برنا، مجلس کانادا کلیه مذاکرات با ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک را متوقف و سپاه پاسداران را در فهرست سیاه قرار داد.

‌زمان رای گیری، جاستین ترودو نخستین کسی بود که به عنوان موافق قیام کرد.