به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حسام الدین آشنا»، مشاور رییس جمهور، در پیامی درباره راه اندازی وب سایت ایرانی توسط نخست وزیر اسرائیل درباره حل بحران آب در ایران نوشت:

این پیام نتانیاهو ظاهراً کمکی نوع دوستانه به مردم ایران برای حل بحران آب است اما در عمل، با یک ترفند روانی تلاش دارد تا از طریق مدیریت برداشت، بخشی از راه حل های این بحران را به روی ایران ببندد.

‌1. اسرائیل می داند که تنها دولت ایران امکانات و هزینه کافی برای انجام راه حل های پیشنهادی او را خواهد داشت نه مردم عادی. اگر دولت از این پیشنهادات استفاده کند، متهم خواهد شد که نهایتاً برای حل بحران آب دست به دامن تکنولوژی اسرائیلی شده است

‌2.این وب سایت طبیعتاً فقط برای ارائه راهکار راه اندازی نمی شود و اخبار مربوط به بی آبی را را روستا به روستا و یا از طریق ارتباطات مردمی منعکس خواهد کرد؛ اخباری که بطور طبیعی از طریق رسانه های داخلی بازتاب داده نمی شود. همین اخبار برای تولید و بازتولید نارضایتی بکار گرفته می‌شوند

‌3. اسرائیل از طریق دخالت و توجه به مسئله بحران آب، این موضوع را در ایران به یک مسئله فوق العاده امنیتی تبدیل می کند به گونه ای که  هر بحثی درباره "بحران آب" و حتی نشر اخبار مربوط به آن به بازی در زمین اسرائیل تعبیر می شود.

‌4.به اشتراک گذاشتن دانش آب اسرائیل با ایران صرفا یک ابتکار برای بهبود تصویر اسرائیل در بین مردم ایران نیست بلکه یک ترفند تاکتیکی برای تعمیق شکاف ها، افزایش بی اعتمادی سیاسی در ایران و پیشبرد استراتژی تغییر رژیم است.