به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از اسپوتنیک، ویاچسلاو کانتور رئیس همایش بین المللی لوکزامبورگ جلوگیری از فاجعه هسته ای معتقد است که در صورت فروپاشی «برجام»، ایران می تواند طی یک تا دوسال بمب هسته ای بسازد.

وی در ادامه گفت: «خروج آمریکا از برجام مسائل جدیدی را موجب می شود. بدون برجام که مذاکرات برای رسیدن به آن 11 سال طول کشید، ایران می توانست به سلاح هسته ای دست یابد. در صورت تخریب آن، ایران قادر است طی یک تا دو سال کلاهک هسته ای برای موشک های خود بسازد.

کارشناسان ما بخوبی با یکسری عیوب برجام آشنا بودند که به اتفاق آرا  20 ژوئیه سال 2015 در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و برای 10 سال درنظر گرفته شده است و ایران را موظف می کند طی 15 سال نباید بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم را تا 3,67%, غنی سازی کند، اورانیوم با غنای بالا و پلوتونیوم تسلیحاتی تولید نکند.

اما پس از 10 سال اگر توافق دیگری وجود نداشته باشد ایران می تواند درکوتاه ترین زمان اولین بمب  هسته ای خود را بسازد. از اینرو می شد به آمریکا توصیه کرد که سیاست خود در رابطه با برجام را با انعطاف تر سازد تا برجام با خطر تخریب روبرو نشود».