به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ این ادعا و ایراد بنی اسرائیلی که چرا قرارداد ترکمانچای نسخه فارسی داشته اما برجام نسخه فارسی ندارد مضحک و اساسا این استدلال قیاس مع الفارق است. نخست اینکه در زمان عقد قرارداد ترکمانچای، فتحعلی‌شاه قاجار و حتی مقامات وقت دربار ایران اساسا یا زبان دیگری بغیر از فارسی و ترکی بلد نبودند یا آشنایی آنها به زبان روسی ابتدایی بوده است لذا لازم بوده تا شاه ایران بداند که چه چیزی را امضاء می‌کند.

دوم قرارداد ترکمانچای یک قرارداد دو جانبه میان دو کشور بوده است و تفاوت ماهوی با برجام که قراردادی بین‌المللی است دارد. در معاهدات بین‌المللی مانند برجام که چندین کشور در آن حضور دارند توافق می‌کنند که معاهده به یک زبان بین‌المللی منعقد شود.

سوم اینکه واقعا اگر برجام نسخه فارسی داشت الان وضعیت تفاوت زیادی می‌کرد و مثلا ترامپ از آن ابراز رضایت کرده و از آن خارج نمی‌شد؟