به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این موضوع را «اعظم طالقانی» روز دوشنبه در کانال خبری خود منتشر کرده است. 

بسته‌نگار از جمله مبارزان پیش از انقلاب بود و بارها به موجب فعالیت‌های سیاسی خود به حبس در زندان‌های ساواک محکوم شد.