«علی اکبر کریمی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،  در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با بیان اینکه راه برون رفت از مشکلا اقتصادی فعلی و مقابله با تهدیدها و تحریم های آمریکا اجرای اقتصاد مقاومتی است، گفت: سیاسیت اقتصاد مقاومتی در برگیرنده ابعاد مختلف و بسیار جامع بوده و بر اساس چالش ها و مشکلات اقتصاد ایران تدوین شده است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر استفاده‌ حداکثری از ظرفیت‌ها و توان‌مندی‌های داخلی اقتصاد ایران است، افزود: این سیاست با رویکردی درون‌گرا و در عین‌حال با استفاده حداکثری از ظرفیت تعامل با دنیای خارج و اقتصادی برون‌گرا تدوین شده است. به این معنا که هر دو بعد درون و برون‌گرایی را در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لحاظ کرده و به نظر می‌رسد، نسخه‌ اصلی کار ما باید اقتصاد مقاومتی باشد. البته قطعا باید متناسب با شرایط تاکتیک‌های مناسب هم در چارچوب راهبرد کلان سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی پیش بگیریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از لوازم جدی موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابله با خصومت‌ها و رفتارهای تهدیدآمیز آمریکا، تقویت انسجام ملی و جلب مشارکت عمومی در برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و همراهی ارکان نظام شامل قوه‌ی قضاییه، مجلس و دولت و دیگر قواست، تصریح کرد: این فضای متحد و منسجم می‌تواند زمینه‌ساز خوبی برای پیشبرد اهداف ما در وضعیت کنونی و حل مشکلات داخلی باشد.