به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمود صادقی نماینده مجلس در توییتر خود نوشت؛ 

امروز مجلس هنگام بررسی استیضاح ربیعی شاهد صحنه های عجیب و تلخی بود؛ رییس که اعلام تنفس کرد، بی اغراق نفسم به شماره افتاده بود. در آن حال یکی از دوستانم پرسید: راستی ما عصاره فضایل کیستیم؟!