«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رییس جمهور، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص ورود به پرونده دانشجویان بازداشتی و فعالان محیط زیست گفت: ما در چارچوب کمیته هر آنقدر که از دستمان برمی آمده پیگیری کرده ایم. من از رییس کمیته پیگیر هستم و نامه های مربوطه را هم ارسال کرده ام.

او در همین خصوص ادامه داد: بخش هایی از این پرونده به قوه قضاییه مربوط می شود و باید یک سری هماهنگی ها در آنجا صورت گیرد. آقای رحمانی فضلی رییس هیات پیگیر هماهنگی ها هستند اما باید توافق کاملی صورت گیرد که دقیقا قوه قضاییه در چه چارچوب هایی حاضر است هماهنگی های لازم با ما را انجام و به سوالات پاسخ دهد.

او گفت: در کمیته چندین جلسه در این خصوص گذاشته شده است اما با قوه قضاییه در حد رییس هیات اتفاقاتی افتاده است. کل هیات در انتظاریم تا جلسه ای را با قوه قضاییه تشکیل دهیم.