به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «صادق زیبا کلام»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در اینستاگرام خود در خصوص اتفاق اخیر در مجلس در جریان استیضاح وزیر کار نوشت:

اگر در نظام ما پاسخگویی وجود می‌داشت درآن‌صورت شورای نگهبانمی‌بایست پاسخگوی فساد مجلس که بخشی از آن در جریان استیضاح وزیر کار آشکار شد می‌بود. منتهی تنها دغدغه شورای نگهبان آن است که مبادا نامزدی منتقد به مجلس راه یابد. عملکرد شورای نگهبان باعث تقلیل جایگاه مجلس از رأس نظام به قعر آن شده است.