به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ «سید رضا اکرمی»، عضو جامعه روحانیت مبارز، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص "اقدامات رسانه ای احمدی نژاد" گفت: در بین 80میلیون جمعیت یک سری آدم دربُ و داغون هم داریم. احمدی نژاد خل است. به جد بر این باور هستم که آقای احمدی نژاد بیکار بوده و به دنبال خودنمایی است و می خواهد مطرح باشد. چون با او کاری ندارند فکر کرده که بی گناه است و دیگران گناه کار. 

او ادامه داد: از احمدی نژاد باید با بی اعتنایی رد شویم تا ان شاءالله یا عزرائیل به سراغ او آید یا خودش متنبه شود و از این کارهای سطحی و کودکانه دست بردارد. این بی اعتنایی به احمدی نژاد نوعی برخورد است، همانطور که طبق آیه قرآن کریم داریم که تو «کریمانه بگذر.»

اکرمی بیان کرد: در یکی از مراسم سخنرانی ام شخصی گفت؛ آقازاده ها آن ور آب هستند و من هم در پاسخ گفتم این جهل است. پسر من هم آقا زاده است پسر شما هم همین طور؛ این چه حرفی است دیگر. 

 این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به سابقه احمدی نژاد مطرح کرد: آقای احمدی نژاد واقعا چون با او کاری ندارند، می خواهد بر موج سوار شود و از این موج استفاده کند. کارنامه ایشان روشن است و کمترین مقبولیت، مشروعیت و محبوبیت بین مردم را دارد. در این شرایط احمدی نژاد را باید ول کرد. 

او در پایان با اشاره به تحولات بازار و اینکه نباید به احمدی نژاد اعتنا کرد، افزود: نمی دانم در این شرایط بازاری ها چرا تولید داخلی را گران می کنند و یا اینکه بازار در فصل بهار جنس نمی فروشد مگر جنگ است! در این شرایط همه به هم بدبین شده اند.