به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه، در صدر  یک هیات سیاسی - حقوقی به منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر تهران را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک کرد.