به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «کاظم غریب آبادی»، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی، در ملاقات با «سیمونتا دیپیپو» رئیس دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل در وین ضمن تاکید بر اهمیت همکاری های بین المللی در زمینه استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو خاطرنشان کرد که ماهواره های کوچک نقش بسیار مهمی در فرآیند توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارند.

وی اظهار داشت: ایران با هرگونه ایجاد محدودیت برای طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره های کوچک مخالف است.

غریب آبادی ضمن تبیین مواضع اصولی کشورمان در فعالیت های فضایی و توصیف فضا به عنوان «میراث مشترک بشریت»، افزود: فضا بایستی صرفاً برای اکتشاف و استفاده های صلح آمیز مورد استفاده کشورهای عضو سازمان ملل قرار گیرد.

غریب آبادی تصریح کرد: ایران با هرگونه مسابقه تسلیحاتی در فضا یا استقرار هرنوع سلاح اعم از متعارف و یا کشتار جمعی به طور جدی و اصولی مخالف می باشد.

نماینده ایران درسازمان های بین المللی واقع در وین همچنین ضمن تشکر از دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل برای برگزاری اولین کارگاه مشترک ایران و سازمان ملل در خصوص استفاده از فناوری فضایی برای نظارت بر ریزگردها(طوفان های شنی)وخشکسالی درسال ١٣٩٥درتهران، با توجه به تداوم این پدیده زیست محیطی، پیشنهاد کرد تا دومین کارگاه مشترک در تهران برگزار شود.

این پیشنهاد به طور اصولی، مورد موافقت دیپیپو قرار گرفت.