به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی، در توییتر خود نوشت:

گزارش کوتاهی از اقدامات بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای مورد نیاز مردم عزیزمان معروض میدارد:

دولت و بانک مرکزی با تشدید تحریمهای دولت آمریکا و در چارچوب اقتصاد مقاومتی ضمن شتاب بخشیدن به تقیوت و تحکیم ذخایر ارزی کشور واردات غیر ضرور را کنترل و صادرات را شتاب بخشیده و تأمین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و سایر کالاهای مورد نیاز مردم را با تدبیر و اولویتبندی به نحو مطلوبی انجام میدهد فقط ظرف یک ماه گذشته حدود 1.8 میلیاد یورو برای وادرات کالاهای اساسی و ضروری شامل روغن، گوشت، برنج، کنجاله، تجهیزات پزشکی، دارو و ... و 1.4 میلیاد یورو از طریق سامانه نیما برای مواد اولیه و کالاهای سرمایهای و مصرفی مورد نیاز مردم تأمین شده است این برنامه با جدیت دنبال میشود مردم عزیز مطمئن باشند تلاشهای لازم برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری آنها انجام خواهد شد، دولت آمریکا بیشتر اقداماتی که میخواست و میتوانست در 4 نوامبر انجام بدهد تا کنون انجام داده است و از حالا به بعد بیشتر در پی جنگ روانی است.