به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، گفته می‌شود این دو جاسوس می‌خواسته‌اند وارد آزمایشگاهی شوند که در آن آزمایش‌هایی در رابطه با مسمومیت جاسوس دوجانبه اسکریپال انجام میشده است.