به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مهدی لیثی، مداح جوان تبریزی در مراسم عزاداری امام حسین(ع) خطابه ایراد کرد و در این خطابه حرفهایی زد که واکنش های گسترده در تبریز را به دنبال داشت.

این مداح جوان در واکنش به برخی اظهار نظرها در خصوص عزاداری ها گفت: " این شهر پرگناه به من هیئتی باید عادت کند و اگر می توانستیم من و دوستانم کل شهر را سیه پوش می کردیم".

این صحبت های مهدی لیثی در حالیست که تبریز یکی از مهمترین شهرها در عزاداری امام حسین (ع) و در هیئتی که لیثی مداح می کند هر شب قریب به ۱۰ هزار نفر شرکت می کنند.

مهدی لیثی اما با ادعایی عجیب تر باعث اعتراض گسترده شد، وی گفت: "یک نفر برای برپایی عزای حسین (ع) فرزندش را فروخت".

واکنش ها به خطابه لیثی باعث شد این مداح جوان در کانال خود توضیحی ارائه دهد و موضوع فرزند فروشی را به یک روایت شفاهی حواله دهد که بر اساس آن برخی افراد فرزندان خود را به کنیزی و خانه شاگردی می فرستادند تا هزینه برپایی مراسم عزاداری را فراهم کنند.