به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن بیانیه «علی نجفی خوشرودی»، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر است؛

مردم عزیز شهرستان بابل!

اگرچه مایل نبودم تا قبل از تکمیل روند تحقیقات و صدور حکم پیرامون وقایع و افراد مرتبط با شورای شهر بابل، موضع گیری نمایم ولیکن در پاسخ به درخواست و پیشنهاد تعداد قابل توجهی از مردم و موکلین محترم، نکات زیر را جهت آگاهی به اطلاع می رسانم:

۱) اینجانب بدون هیچ گونه پیش داوری و با ابراز تاسف از وقایع پیش آمده، انتظار دارم تا دستگاه قضایی مبتنی بر ادّلهٔ متقن، نسبت به رسیدگی اتهامات علیه افراد بازداشت شده اقدام و پاسخ روشنی به ابهامات و شایعات بدهد.

۲) سکوت و عُزلت و بی رغبتی تعدادی از افراد خوشنام که حداقل اینجانب برای نامزدی در انتخابات از برخی از آنها درخواست و دعوت کرده بودم، واسطه گری غیرمتعهدانه جهت تأیید صلاحیت برخی از نامزدها و اعمال نفوذهای بده بستانی و کاسبکارانه که البته اینجانب بشدت با آن مخالف بوده ام، قوانین ناکامل و ناکافی و عدم نظارت شایسته وزارت کشور و دستگاه های زیر مجموعهٔ آن بر شوراها، دهیاری ها و شهرداریها و غیره را باید بر سایر عوامل پیدایش چنین اتفاقاتی افزود.

۳) ضمن تشکر از همهٔ ارگان‌هایی که هوشیارانه، منصفانه، عادلانه و مُجدّانه و بیطرفانه برای مبارزه با فساد تلاش می نمایند، تاکید می نمایم که بدون تردید مبارزه بی تعارف و غیر تبعیض آمیز با هرگونه فساد و رانت و فامیل سالاری و ایل و تبار گرایی، از مهم ترین اصول لازم برای نیل به توسعه پایدار می باشد. بدیهی است این مهم هیچ مرز سیاسی و جناحی و ملاحظه ی فراقانونی نمی شناسد پس به همگان توصیه می کنم که این اصول بنیادین و ارزشمند را به مسلخ رقابت های سیاسی و جریانی نبرند.

۴) بدون تردید وجدان عمومی مردم از چنین اتفاقات ناخوشایندی، خرسند نیست اگر چه کسی نیست که از مبارزه با فساد، سالم سازی محیط اداری و  شفاف‌سازی و ایجاد شرائط برابر و قانونی برای استفاده غیر تبعیض آمیز‌ِ آحاد مردم از فرصت های اداری و استخدامی و بهره مندی از خدمات نهادهای عمومی استقبال ننماید.

۵) فارغ از نتیجه تحقیقات به عمل آمده از سوی مراجع ذیربط و احکام صادره از سوی آن ها در این رابطه، آنچه که طی سال‌های اخیر، افکار عمومی مردم عزیز شهرستان بابل را جریحه دار ساخته است، گزارشات حیرت آور از جذب غیر عادلانه و سلیقه ای تعداد قابل توجهی نیرو در شهرداری بابل بوده است که البته اینجانب در  راستای ایفای وظایف نظارتی در دوران سابق و فعلی مسئولین شهرداری، نظرات و تذکرات خود را ارائه نمودم.

هم اکنون نیز شایسته است استانداری و سایر جهات ذیربط با مداخله و نظارت مؤثر نسبت به استیفای حقوق عمومی و اِعمال مُرّ قانون وفق اصول شفافیت و عدالت اقدام نمایند. با افتخار اعلام می نمایم که هیچ نقش و نفعی در ایجاد چنین قانون گریزی هایی نداشته و حتی یک نفر را توصیه نکرده ام و البته امروز آن هایی که در پیدایش این انحرافات و قانون گریزی و معرفی و بکارگیری فلّه ای نیرو در شهرداری نقش داشته اند فارغ از هر مسند و مسئولیتی باید مواخذه شده و پاسخگو باشند ضمن اینکه مجاری و روش ها و افراد بانی با مدارک مربوطه، قابل جمع آوری و مستندسازی است.

۶) این رویداد، می‌تواند فرصت بزرگی برای تحکیم زیرساخت های نرم افزاری توسعه پایدار شهرستان بابل و بلکه کل استان مازندران باشد تا از این حیث مردم با اصالت بابل، یک بار دیگر ترسیم کنندهٔ جهتِ درستِ تاریخِ توسعه در دیار علویان باشند. مسیری که دیانت و شرافت را مُقوّم بوده و طبق قوانین شفاف، آزادی و برابری شهروندان و حق بر توسعه را برای همگان تضمین می نماید.

۷)  فرآیند استعفا و جایگزینی اعضای قبلی و فعلی شورای شهر و ادامهٔ روند تحولات اخیر در صورتی می تواند به احیای اعتماد مردم بیانجامد که مبتنی بر قانون و بدور از مصلحت اندیشی باشد.

۸) یک بار دیگر با ابراز تأسف از مسایل پیش آمده و بازتاب گستردهٔ آن که اعتبار و منزلت بزرگ‌ترین شهرستان استان مازندران را به چالش کشیده است، اطمینان دارم مردم نجیب و فرهیخته بابل که در دیانت و شرافت و کوشش و خیرخواهی و انسان دوستی زبانزد هستند با کمک مسولین پاکدست، این چالش را به فرصتی بزرگ برای توسعه و پیشرفت، سالم سازی محیط زندگی و کسب و کار خود، حمایت بی منّت از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری و اعتلای شهرت و آوازه شان در دیار دارالمؤمنین و بارفروش تبدیل خواهند کرد.

هدفی که از طریق اهتمام و نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی و همه نخبگان و دلسوزان توسعه بابل، بهتر و بیشتر محقق خواهد شد.

پس همهٔ ما بابلی هستیم با یک هویت و سرنوشت مشترک و همکاری و همگرایی را بر واگرایی و تفرقه و تبعیض ترجیح خواهیم داد.