به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «مهدی سنایی»، سفیر ایران در مسکو، در صفحه توییتر خود نوشت:

«برگزاری مانور بزرگ و مشترک روسیه و چین از یکسو و چاره جویی اروپا برای کاهش وابستگی به آمریکا از سوی دیگر، گویای شکل گیری نظام چند قطبی در عرصه جهانی است. در این شرایط توازن در سیاست خارجی، سیاست نگاه به شرق و  منطقه گرایی در برنامه ریزی بلند مدت، از اولویت برخوردار است.»