به گزارش خبرگزاری برنا، شب گذشته عزاداران حسینی در تبریز میزبان سه شهید گمنام بودند.

مردم تبریز در حالی به عزای حسینی پرداختند که این سه شهید گمنام را همچون نگینی در میان گرفتند و از ابتدا تا انتهای مراسم آنها را گلباران کردند، این گلباران به حدی شکوهمند بود که پس از لحظاتی تابوت شهدا غرق در گل بود. تبریزی ها سپس با شکوه و عظمت خاصی شهدا را روی شانه گرفتند و تشییع کردند.