به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این جلسه به پرونده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم به اتهامات توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه و نشر اکاذیب باهدف تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه با نظر هیات منصفه مطبوعات مدیرعامل این خبرگزاری مجرم شناخته نشد.

همچنین در جلسه امروز قرار بود به پرونده مدیرمسئول  سایت انتخاب خبر رسیدگی شود که دادگاه به وقت دیگری موکول شد.