«حسین کنعانی مقدم»، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص "درخواست احمدی نژاد مبنی بر برگزاری تجمعات" گفت: احمدی نژاد یک ور شکسته سیاسی است. احمدی نژاد به دنبال این است که دست به دامن هر اقدامی شود تا به فراموشی سپرده نشود. نباید از سوی مردم استقبالی از او صورت گیرد.

او ادامه داد: باید به احمدی نژاد بی اعتنایی و بی توجهی شود و بی اعتنایی به او، نمی‌تواند خطری را متوجه کشور یا نظام کند، زیرا احمدی نژاد شخصی نیست که بتواند به نظام آسیب بزند و دستش خالی است.  

کنعانی مقدم با اشاره به اقدامات احمدی نژاد گفت: احمدی نژادی که در دولت خودش کسی حق این را نداشت که اعتراضی کند، حالا بعد از بست نشینی و انتشار ویدئو، اظهاراتی مطرح کرده و به دنبال این است که تجمع برگزار کند. احمدی نژاد نباید مورد استقبال قرار گیرد.