«علیرضا رحیمی»،  عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره رفتارهای دوگانه برای برگزاری تجمعات در کشور گفت: حقوق شهروندی در قانون اساسی پیش بینی شده و بدون تبعیض باید اجرا شود.

رحیمی بیان کرد: برای شهروندان درجه بندی قائل نشویم. همانگونه که قانون اساسی تجمعات را به رسمیت شناخته، وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها و نیروی انتظامی نیز بدون تبعیض زمینه این تجمعات را  فراهم کنند.

این نماینده مجلس تشریح کرد: در موارد متعددی به ویژه مسائل سیاسی شاهد این بودیم که تجمع برای عده ای بلامانع است و حمایت می شوند اما برای گروه دیگر ممانعت ایجاد می شود. این رفتار پذیرفته نیست و موجب سرخوردگی و بی اعتمادی شهروندان به مجریان و نیروی انتظامی می شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس درباره CFT گفت: مسئولیت تجمعات غیرقانونی متوجه کسانی است که مدیریت کرده و فراخوان می دهند.