«عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، درباره درخواست اعضای شورای شهر مبنی بر تعیین تکلیف شهردار تهران به خبرنگار برنا گفت: وزارت کشور درباره این موضوع تعیین تکلیف نمی کند. این یک قانون و بحث، تفسیر قانون است. اختلاف نظرهایی در تفسیر این قانون است که شورای شهر یک نظر دارد و دیوان محاسبات نظری دیگر.

او افزود: به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه نوشتیم که نظر خود را بدهد. درباره مجموع نظرها نهایتا باید مجلس تعیین تکلیف کند. اگر مجبور باشیم از مجلس می‌خواهیم استفساریه بدهد اما خودمان نمی‌توانیم قانون را تفسیر کنیم.