«محمد صادق جوادی حصار»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص لزوم تشکیل کمیته مشترک بین اصلاح طلبان و دولت گفت: اگر دولت اراده ای برای استفاده از ظرفیت های حوزه اصلاح طلبی داشته باشد این کمیته می تواند منشا اثر باشد. اما اگر چنین اراده ای وجود نداشته باشد بیشتر وقت گذرانی و بازی با الفاظ است.

وی در ادامه اظهار کرد: معتقدم اگر قرار است کمیته ای در این زمینه تشکیل شود باید رابط دولت از بین اصلاح طلبان انتخاب شود نه از اعضای دولت. باید اصلاح طلبان یک نفر را به عنوان رابط به دولت معرفی کنند و مسئول پیگیری و گزارش دهی به کمیته همان فرد باشد.

جوادی حصار درباره دیدار چند روز پیش اصلاح طلبان و رئیس دولت تصریح کرد: اگر گفتگو بین اصلاح طلبان و دولت و مجموعه اصلاح طلبان، اصول گرایان و دولت باشد بسیار موثر و سازنده خواهد بود.  پیگیری مطالبات مقوله بسیار پسندیده و مطلوبی است.