به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری  برنا، به نقل از الجزیره، ترکیه به دو هواپیمای ویژه سعودی اجازه فرود درفرودگاه آتاترک را نداد.