«صباح زنگنه»، کارشناس مسایل خاورمیانه، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص نشست چهارجانبه در استانبول گفت: اجلاس چهارجانبه استانبول یک اجلاس اروپایی برای بررسی مسایل سوریه محسوب می شود. این اجلاس، یک اجلاس تعیین کننده اجرایی نیست بلکه اجلاسی بود که به پیشرفت روند صلح، آتش بس و بازگشت اوارگان به خانه هایشان می تواند کمک کند. نگرانی کشورهای اروپایی که شامل روسیه هم‌ می شود از، مهاجرت مردم سوریه است که می تواند اوضاع اجتماعی، اقتصادی و امنیتی این کشورها را دچار مشکل کند. از طرفی دیگر کشورهای اروپایی با حضور روسیه و ترکیه عامل ارتباطی خواهند بود با روند سوچی و آستانه که با حضور ایران، ترکیه و روسیه که ضامن روند برقراری امنیت و ایجاد مناطق بدون درگیری در سوریه هستند، برگزار می شود.

او ادامه داد: تلاقی این دو مجموعه در این است که از امکانات اروپایی بتوان برای بازسازی سوریه و تامین کمک های بشر دوستانه به آوارگان استفاده کرد. همینطور شهرهایی که از تروریست تخلیه می‌شود برای بازگشت اوارگان باید اماده سازی شود. کار کرد مجموعه چهارجانبه بیشتر ابعاد بازسازی و کمک به فراهم کردن زمینه بازگشت اوارگان را دارد.

این کارشناس خاورمیانه در خصوص نقش میانجی روسیه بین ایران و ترکیه و کشورهای اروپایی گفت: روسیه ناگزیر به این میانجی گری است. در حال حاضر در خصوص سوریه شاهد چهار روند هستیم. روند اول برقراری امنیت و بازگشت نیروهای دولتی سوریه به سرزمین های ازاد شده است. روند دوم سیاسی است که با مذاکرات بین‌ مخالفان و معارضان با دولت سوریه برگزار می شود. روند دیگر؛ تدویین قانون اساسی است که بازهم این سه کشور با کمک سازمان ملل و دولت روسیه پیشتاز هستند. روند آخر؛ بازسازی و اماده سازی شهرها برای بازگشت اوارگان است. این چهار روند باید همزمان و موازی پیش برود. ممکن است اروپایی ها شرط و شروط بگذارند که اول باید مذاکرات سیاسی نتیجه دهد و به تدوین قانون اساسی بینجامد و پس از آن بازسازی صورت گیرد که این سخن جای طرح شدن ندارد و حرف غیر منطقی است زیرا چهار روند باید همزمان پیش رود. 

او در پایان افزود: برای حضور در سوریه بین‌ کشور های مختلف مسابقه است. ایران در بازسازی سوریه می تواند نقش خوبی ایفا کند اما با نداشتن امکانات و سرمایه کافی باید از امکانات اروپا و جامعه بین‌المللی استفاده کرد. بنابراین می توان امیدوار بود این دو مجموعه (نشست چهارجانبه و سوچی) به زمینه های مشترک برای مشارکت همگانی برای بازسازی سوریه دست پیدا کنند.