به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات، در توییتر با تایید حمله به زیر ساخت های ارتباطی ایران نوشت؛ رژیمی که سابقه ی آن در بکارگیری سلاح سایبری در پرونده هایی چون استاکس نت مشخص است، اینبار تلاش داشت به زیر ساخت های ارتباطی ایران صدمه ای وارد کند، البته به لطف هوشیاری تیم های فنی، دست خالی بازگشت. این اقدام خصمانه را از طریق مجامع بین المللی پیگیری می کنیم.

جهرمی