به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، ذوالفقاری در این دیدار با تاکید بر روابط خوب و نزدیک روسیه با جمهوری اسلامی ایران بویژه در مبارزه با تروریسم گفت: همکاری نزدیک ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم به ثبات در منطقه بویژه سوریه کمک کرده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به تجارب مشترک دو کشور ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم، جرایم سایبری، مواد مخدر و مهاجرتهای غیرقانونی گفت: برای مبارزه با تروریسم باید ریشه ای تر و با کار اطلاعاتی عمیق تری به این مبارزه ادامه دهیم و اجازه ندهیم تروریستها در منطقه بار دیگر منسجم شوند.

ذوالفقاری به اقدامات انجام شده برای عملیاتی کردن موافقتنامه امنیتی میان دو کشور پرداخت و افزود: امیدوارم تا چند ماه آینده این برنامه اجرائی آماده شود و به امضاء برسد.

وی گفت: در این برنامه همه اقداماتی که قرار است بطور مشترک در زمینه های امنیتی بویژه در موضوعات مبارزه با تروریسم، جرایم سایبری، مبارزه با مواد مخدر و مهاجرتهای غیرقانونی، آموزش، همکاری های مرزی و استفاده از فناوری های جدید انجام شود، لحاظ خواهد شد.

ذوالفقاری بر ادامه مبارزه جدی جمهوری اسلامی ایران با معضل قاچاق مواد مخدر تاکید کرد و گفت: در یک سال، بیش از 800 تن مواد مخدر کشف شده است و بطور میانگین روزانه بیش از 2 هزار مهاجر غیرقانونی از کشور طرد می شود.

واسیلی بیسکارف رئیس کمیته امنیت و مبارزه با ارتشای دومای دولتی روسیه نیز با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و دیدار با مقامات کشورمان گفت: امروز مبارزه با تروریسم بدون حضور جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست و ما شاهد تاثیر کار صلح طلبانه و مستقل جمهوری اسلامی ایران در جهان هستیم.

وی افزود: کشف صدها تن مواد مخدر در ایران نشاندهنده سطح بالای فعالیت شما و اجرای قوانین موثر در این زمینه است و ما خواهان مطالعه این قوانین و تبادل تجربیات مفید در زمینه مبارزه با مواد مخدر هستیم.

رئیس کمیته امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه تاکیدکرد، اعمال تحریمها علیه دو کشور ایران و روسیه نشانگر تاثیر دو کشور در مبارزه با تروریسم است.

وی در پایان تاکید کرد: ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم در یک جبهه حضور دارند.