به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، سید رمضان شجاعی کیاسری دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با اعلام این خبر، ارائه اخبار بسیار مهم و مطالب حائز اولویت مد نظر اعضا را از جمله موارد دستور کار جلسه امشب برشمرد.
دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: در جلسه پنجم ستاد همچنین، گزارش روسای کارگروه های 5 گانه و نمایندگان دستگاه های عضو از اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات چهارگانه جلسات گذشته ارائه خواهد شد.
گفتنی است نخستین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که با حکم رئیس جمهور، مسئولیت آن به وزیر کشور سپرده شده است، 12 مهر ماه تشکیل شد.