به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، پییر مسکوویسی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، گفت که این اتحادیه مخالف تصمیم آمریکا برای وضع مجدد تحریم‌های نفتی و مالی علیه ایران است .

مسکوویسی چند ساعت پیش از اجرایی شدن تحریم ها علیه ایران گفت اتحادیه اروپا این تحریم ها را تایید نمی کند.