به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، ویکی لیکس یک تصویر منتشر کرد که نشان می دهد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سر یک نفر را که یمنی است، می بُرد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پای این فرد را گرفته است.

قبل از تصاویر جملات کوتاهی نوشته شده است که بیانگر نحوۀ برخورد آمریکا با ایران و دیدگاه هایش در قبال عربستان است.

این جملات به شرح ذیل است :

- عربستانِ وهابی آمریکایی ها را در 11 سپتامبر کُشت و ترامپ ایران را تحریم می کند.

- عربستان از داعش حمایت مالی و تسلیحاتی می کند، ایران با داعش می جنگد و آمریکا ایران را تحریم می کند.  

- عربستان خاشقچی را می کُشد و جسدش را تکه تکه می کند و ترامپ ایران را تحریم می کند.

- عربستان ملت یمن را می کُشد و ترامپ ایران را تحریم می کند.

154144419647668000