به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدباقر نوبخت»،  رئیس سازمان برنامه و بودجه، به اعمال تحریم های جدید از سوی رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد؛‌ وی در توئیتر نوشت:

سبک نمایشی ترامپ که حتی در تقلید از هالیوود نیز از خود استعدادی نشان نداده و انتخاب روز پیش از انتخابات کنگره برای نمایش رسانه‌ای آغاز مرحله کامل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به خوبی نگاه کوته‌بینانه هیأت حاکمه آمریکا را نشان داد.

آنها نه تنها از تاریخ تمدن چندهزار ساله ایران در ایستادگی و مقهور کردن هجوم‌های دشمنان خبر ندارند بلکه از شکست‌های ۴۰ سال گذشته خود در برابر انقلاب اسلامی هم درس عبرت نگرفته‌اند.

HJFJKHKJS