به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، انتخابات امریکا؛ هرچند که در سنا هنوز اکثریت با جمهوریخواهان است اما دمکرات ها در مجلس نمایندگان به سلطه هشت ساله جمهوریخواهان پایان دادند.

ان.بی.سی نتیجه انتخابات میاندوره ای در امریکا را تقسیم کنگره توصیف کرد و نوشت: دمکرات ها در مجلس نمایندگان پیروز شدند و جمهوریخواهان تسلط سنا را در دست گرفتند.

photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۷_۰۷-۰۳-۴۳

photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۷_۰۷-۲۸-۰۷