«فریدون مجلسی»، کارشناس مسایل بین الملل، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص "پیروزی دموکرات ها در مجلس نمایندگان" گفت: پیروزی دموکرات ها در این انتخابات منجر به نظارت در بحث بودجه و تخصیص اعتبارات مالی که در دست مجلس نمایندگان است و مجلس سنا هم فقط نظر مشورتی می دهد، خواهد شد. همچنین باعث کنترل برنامه هایی که مستلزم پرداخت هزینه و تخصیص اعتبار است و باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد، می شود. در این پیروزی عملا ازادی عمل ترامپ در بسیاری از برنامه های هزینه زا مورد چالش قرار می گیرد و ممکن است، هزینه هایش به تصویب مجلس نمایندگان نرسد.

او ادامه داد: از بُعد سیاست داخلی آمریکا، پیروزی دموکرات ها مهم است؛ زیرا نشان داد که پافشاری آنها بر برخی مسایل داخلی خصوصا موضوع مهاجران و اقلیت های گوناگون مثل مکزیکی ها، سیاه‌پوستان، خاورمیانه ای ها، اسیایی ها و هندی ها که جمعیت میلیونی زیادی در امریکا دارند، می‌تواند تاثیر گذار باشد. همچنین مشارکت آنها منجر به پیروزی یک خانم جوان ایرانی 28 ساله در فلوریدا به عنوان نماینده در مجلس نمایندگان شد.

مجلسی افزود: این پیروزی در سیاست داخلی امریکا موفقیتی بود در پس شکست کسی که با رفتارها و اقداماتش لطمه زیادی به حیثیت دولتمردان آمریکایی وارد کرده است. برای اولین بار بود که در امریکا تعداد شرکت کنندکان در انتخابات خصوصا میان دوره ای، به 56 رصد رسیده است؛ در دوره‌های قبل این تعداد به 40درصد هم نمی رسید. این موضوع نشان می دهد که در آمریکا تعلقات سیاسی کم است و توده مردم به دنبال کار، شغل و زندگی هستند. دموکرات ها توانستند 56 درصد مردم را به پای صندوق رای بکشند که در این امر اوباما مشوق بزرگی بود که فریاد می زد، «رای بدهید رای بدهید.»

 او بیان این جمله که این انتخابات، منجربه شکست ترامپ و محدود شدنش در سیاست داخلی آمریکا شد، مطرح کرد: رفتار های نامعقولی ترامپ باعث شرم سازی مردم امریکا است. مردم نشان دادند که خواهان اصلاح طلبی، تغییر و پایبند به رعایت اصول اخلاقی بنیان گذاران هستند. توده های اندیشمند و دارای بار فرهنگی بالاتر در امریکا از ترامپ ناراضی بودند و از اینکه در دوره قبلی بخاطر مخالفت با کلینتون در انتخابات شرکت نکردند و  اجازه دادند تندروها برنده شوند، پشیمان هستند.

مجلسی در پایان افزود: در سیاست خارجی از این لحاظ می تواند این پیروزی تاثیرگذار باشد که بودجه عملیات نظامی ترامپ محدود خواهد شد.