به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، «محمد اکرام خپلواک» در استعفا نامه خود که تصویرش روز چهارشنبه در دسترس رسانه ها قرار گرفت، دلیل روشنی را برای تصمیم خود اعلام نکرد و تنها از مردم و رئیس جمهوری که به وی اعتماد کرده اند و او را در این سمت گماشته بودند ، قدردانی کرده است.

وی بدون اشاره به دلیلی اعلام کرد که از این پس دیگر نمی تواند در پست خود اجرای وظیفه کند.