به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا،  قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه ۱۶ ابان ۱۳۹۷ در ملاقات با یوری چایکا دادستان کل فدراسیون روسیه زمینه های توسعه همکاری حقوقی و قضایی فیما بین دو کشوررا بررسی نمودند.

طرفین در چارچوب توافقات آمبودزمانی و صیانت از حقوق شهروندی، در مورد مشکلات برخی از شهروندان ایرانی و راه های کمک به آن ها رایزنی کردند.

 در این دیدار که با حضور مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه صورت گرفت، مبارزه با جرائم و فساد اداری و مالی، بررسی راهکارهای تقویت همکاری منطقه ای و بین المللی بویژه در چارچوب اتحادیه آمبودزمان های اوراسیا و شیوه های آموزش کارشناسان ذیربط در حوزه فعالیت های ضد فسادی و آمبودزمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.