به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، تلویزیون دولتی انگلیس اعلام کرد: "جو جانسون" نماینده مردم لندن در مجلس عوام انگلیس و وزیر حمل و نقل این کشور در اعتراض به طرح "ترزا می" برای چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به "طرح چکرز" از سمت خود استعفا کرد.

جو جانسون گفت: طرح نخست وزیر، انگلیس را دو پاره کرده است و اکنون کشور در معرض بزرگترین بحران پس از جنگ دوم جهانی به سر می برد.

این موضع وی کاملا شبیه موضع برادرش بوریس جانسون وزیر امور خارجه سابق انگلیس است که چند ماه پیش از سمت خود استعفا کرد.