به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، «غلامعلی خوشرو»، نماینده کشورمان در سازمان ملل، در سخنرانی امروز خود در شورای امنیت سازمان ملل، به انتقاد شدید از سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا پرداخت و گفت: سیاست های خودخواهانه و اقدامات یکجانبه آمریکا بنیان‌های همکاری بین المللی و چندجانبه گرایی را به مخاطره انداخته است.

وی افزود: نتیجه این رویکرد آمریکا، خروج آن از شورای حقوق بشر، یونسکو، پیمان پاریس و برجام شد.

خوشرو اضافه کرد: خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن یک جانبه تحریم ها، آشکارا قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض می‌کند و مغایر حقوق بین الملل است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل، آمریکا که عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو است، دیگر ملت های جهان را نه به خاطر نقض یک قطعنامه شورای امنیت، بلکه به خاطر تبعیت از آن مجازات می‌کند. دنیا نباید به آمریکا اجازه دهد که به این رفتار یکجانبه، متکبرانه و خودخواهانه اش که متمرکز بر جهان مبتنی بر قدرت به جای حاکمیت قانون است، ادامه دهد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران همچنین به خودداری آمریکا از اجرای حکم اخیر دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد و خواستار محکومیت و مردود دانستن تحریم های آمریکا از سوی جامعه بین المللی، نه تنها در حرف بلکه در عمل شد.

وی افزود: طبق 12 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به همه تعهدات خود عمل کرده است و در آینده نیز به اجرای تعهداتش متناسب با منافعی که دریافت می کند، ادامه خواهد داد.

در این نشست که برای بررسی راه های تقویت چندجانبه گرایی برگزار شده بود، بسیاری از دولت ها از لزوم تقویت چندجانبه گرایی حمایت کردند و به طور صریح یا ضمنی یکجانبه گرایی آمریکا و سیاست آن دولت در قبال برجام را مورد انتقاد قرار دادند.